A jelen Általános szerződési feltételek / a továbbiakban ÁFSZ/

Molnár Edit egyéni vállalkozó

Székhely: 7673, Cserkút, Hrsz. 000130/4

Email: info@szeretetfolyam.hu

Bankszámlaszám: 11773315-91958572

mint szolgáltató / a továbbiakban mint Szolgáltató/

és a Szolgáltató által nyújtott elektronikus kereskedéseket igénybe vevő megrendelő / a továbbiakban mint Megrendelő / jogait és kötelességeit tartalmazza.

Általános rendelkezések

A jelen ÁFSZ alapján kötött szerződés, elektronikus úton kötött szerződés, ezért nem minősül szerződésnek, nem kerül iktatásra, és a későbbiekben nem hozzáférhető. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A paragrafus alapján törlésre kerül. Tájékoztatjuk, hogy nem alkalmazunk magatartási kódexet.

Szolgáltatások

A szeretetfolyam.hu honlapon elérhető termékek, tartalmak, hanganyagok, mentorprogramok, azért jöttek létre, hogy segítsenek figyelem képzési, és irányítói technikákkal, minőségi működést elérni, az élet minden területén. Célja az ismeret terjesztés, nem végez felnőtt képzési tevékenységet, külön oktatást, vizsgára történő felkészítést, nem tart tanfolyamot, nem ad oklevelet, vagy tanúsítványt.

Szolgáltatások fajtái

A Szolgáltató az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:

Kurzusok, Online oktató anyagok, PL. Szeretetfolyam hanganyag. Eme anyagok segítenek az önismeretben, és kifejleszteni a figyelem kiterjesztésén keresztül a tudatosságot az élet minden területére.

Megrendelés

A szeretetfolyam.hu honlapon a Megrendelőlap kitöltésével és a „megrendelem” gombra való kattintással történik. Kérjük, hogy a megrendelés előtt tekintsd meg az adatkezelési tájékoztatót, és az ÁFSZ-t, a megrendelés befejezéséhez a jelölőnégyzet kipipálásával a megrendelő kijelenti, hogy a jelen ÁFSZ-t elfogadja, és magára nézve kötelezőnek ismeri el, Továbbá az Adatkezelési tájékoztatót megismerte, és elfogadja.

Visszaigazolás

A rendszer ezt a kitöltött megrendelőlapot elküldi az info@szeretetfolyam.hu email címre. Feldolgozás után a Szolgáltató válasz emailben megküldi a díjbekérőt a megrendelő részére. A megrendelés kifizetése csak átutaláson keresztül lehetséges. Jelenleg nincs bankkártyás fizetési lehetőség.

Az online oktató anyag megrendelése esetén, az utalás beérkezését követően, a Szolgáltató elküldi a belépéshez szükséges adatokat a Megrendelőnek válasz emailben, és az elektronikus számlát. A szerződés ezzel létrejött közöttük.

A megrendelő a hanganyagot 1 hónapig töltheti le.

A vételár

A vételár mindig a kiválasztott termék, vagy szolgáltatás mellett feltüntetett összeg. A weboldalon az árváltoztatás jogát fenntatjuk, de a módosítás előtt megrendelt termékre ez nem vonatkozik.

Tájékoztatunk, hogy a Szolgáltató kisadózó, alanyi adómentes.

Kellékszavatosság.

A Szolgáltató hibás teljesítése esetén, a megrendelő a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. A Szolgáltató teljesítése akkor hibás, ha szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a honlapon, vagy a jelen szerződésben szereplő leírásban foglaltaknak, vagy a jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Ilyen esetekben kérheted a hiba javítását. Továbbá, ha nem kéred a hiba kijavítását, kérheted a termék árának részleges visszatérítését. A vásárlástól számított 3 nap után kellékszavatossági jogaid már nem érvényesítheted.

A teljesítés megtagadása

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a szolgáltatás nyújtását annak megkezdése előtt megtagadja, ilyen esetben az időközben már kifizetett ellenszolgáltatást legkésőbb a szolgáltatás megtagadását kiküldő értesítést követő napon, a megrendeléskor használt bankszámlára visszautalja a megrendelőnek.

Panasz ügyintézés

A panaszodat igyekszünk a bejelentést követően azonnal orvosolni. Kérjük fordulj hozzánk bizalommal. A panaszügyintézés elektronikus úton történik, az info@szeretfolyam.hu email címen.

Szerzői jogvédelem, és védjegy

A weblapon megjelenített valamennyi tartalom, előadás, módszer, blog bejegyzés, termékismertető, tájékoztató, jelen ÁFSZ, ábrakép, más információ, hanganyag, illetve adat, és arculati elem, Szeretetfolyam márka, logó, Szerzői jogvédelem alatt áll, és Molnár Edit tulajdonát képezi. Annak jogosulatlan felhasználása másolása, terjesztése, Workspace fiók hozzáférés megosztása, büntetőeljárás megindítását, és teljes körű kártérítési eljárást von maga után. A fentiek megsértése esetén 1500000 Ft sérelem díj kerül érvényesítésre. A Szolgáltató jogosult a sérelemdíjon túlmenően mindennemű kártérítési igény érvényesítésére is. Bizonyos fent hivatkozott anyagok felhasználására a szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén van lehetőség. Kérjük ilyen igény esetén vedd fel velünk a kapcsolatot.

Titoktartás

A felek a részükre átadott, valamint a szolgáltatás nyújtás során egyéb módon megismert információkat és üzleti titkokat, pl. online hozzáférések, kitöltött munkafüzetek, segéd anyagok, ezeket bizalmasan kezelik, azt a másik fél engedélye nélkül másik félnek tovább nem adják, és nem hozzák nyilvánosságra.

Felelősség kizárása

Felhívjuk a figyelmet, hogy a Szolgáltatót, a megrendelés folyamán megadott pontatlan adatokra visszavezethető hibás teljesítésért, semmi nemű felelősség nem terheli. Továbbá abból kifolyólag sem terheli felelősség, vagy ha Megrendelő a jelszavát elfelejti, vagy illetékteleneknek bármely okból hozzáférhetővé teszi.

A Szolgáltató bármikor jogosult az ÁFSZ jelen rendszert egyoldalúan módosítani, ami megjelenéssel egyidejűleg hatályba lép.

2021.11.07